Menu

 

ECDL je mezinárodně uznávaná objektivní standardizovaná metoda pro ověření počítačové gramotnosti! Zjišťuje pomocí praktických testů, zda uchazeč je schopen efektivně využívat základní informační technologie! Tento certifikát je kvalifikačním předpokladem pro získání zaměstnání v mnoha institucích a firmách v ČR, v Evropě ale i dalších částech světa.

Projekt ECDL vznikl v západní Evropě jako reakce na problémy spojené s prudkým rozvojem informačních technologií a tím vyvolanou potřebou stanovit objektivní minimum znalostí, které umožňují pracovníkům velkých státních a komerčních institucí.

Úspěšní absolventi ECDL testování získají doklad o dosažení mezinárodně uznávané kvalifikace pro práci s počítačem - ECDL Certifikát, který je v rámci států Evropské unie doporučen a používán jako standard základní počítačové vzdělanosti. Tento certifikát deklaruje, že jeho držitel úspěšně absolvoval mezinárodní testy a aktivně zvládá základní praktické dovednosti pro všestrannou a efektivní práci s počítačem. Je určen pro běžné uživatele, u kterých se nepředpokládá předchozí hlubší vzdělání ani znalosti z oblasti počítačové techniky.

Držitel certifikátu ECDL prokazatelně zvyšuje svoji kvalifikaci a získává i širší možnosti uplatnění na trhu pracovních sil v ČR a ve většině zemí EU.

Jednotlivé moduly ECDL
 

1. Základy informačních technologií
    • základy IT – přínos práce na PC a jeho využití v praxi – příklady
    • informační technologie a společnost – člověk versus počítač
    • bezpečnost dat, ochrana autorských práv, protipirátské aktivity
    • hardware, software, operační systémy a druhy aplikací
    • komunikace, elektronická pošta, organizace pomocí IT

2. Používání PC a správa souborů
    • používání počítače a správa souborů
    • tvorba adresářové struktury a její filozofie
    • kopírování souborů
    • nastavení uživatelského prostředí na počítači


3. Textový editor
    • filozofie práce s textem v textovém programu
    • formátování písma, odstavců a dokumentu
    • vlastní úprava textu a pravidla související
    • možnosti tiskových výstupů a vlastní tisk dokumentů


4. Tabulkový kalkulátor
 
   • filozofie práce s tabulkovým programem
    • formátování buňky a tabulky
    • práce v tabulce – vkládání vzorců a funkcí
    • možnosti adresování v tabulce při kopírování
    • tvorba grafů a databází
    • možnosti tiskových výstupů a vlastní tisk tabulek


5. Databáze
    • filozofie práce s databází
    • vytvoření seznamu
    • definice textových a číselných polí
    • výběr položek a jejich zpracování
    • ukládaní dat


6. Grafické možnosti PC a způsoby a možnosti elektronické prezentace
    • grafické možnosti kreslicích programů a jejich použití (desktop publishing)
    • vkládání grafických objektů do jiných dokumentů
    • tvorba elektronické prezentace pomocí počítače
    • možnosti použití připravených grafických objektů – organizační grafy
    • možnosti ukládání na jiná než běžná média


7. Služby informační sítě
    • filozofie práce v síťovém prostředí – klady a zápory
    • možnosti práce v síti – sdílení informací, bezpečnost
    • elektronická pošta – způsob využívání
    • Internet a intranet – filozofie tohoto fenoménu
    • vyhledávání informací a jejich zpracování
 
 

Testovací učebna

 
 

 

 

 
 

Copyright © 2003 ideaHELP | Design & Code by SecurityNet.cz. All rights reserved.